Kutseharidus on hea valik! Meie läbiviidud

Hinda seda kirjed
(0 hinnangut)
Kutseharidus on hea valik! Meie läbiviidud rahulolu-uuringust selgus, et kutsekoolide õpilased on
Kutseharidus on hea valik! Meie läbiviidud rahulolu-uuringust selgus, et kutsekoolide õpilased on oma õpingutega väga rahul ? ✅ Ligi 70 protsenti õppuritest hindab oma koolirõõmu kõrgeks, vähest koolirõõmu kogeb vaid 8 protsenti õpilastest. ✅ Enam rahul on täiskasvanud õppijad, naised ja need, kel on varasemalt omandatud vähemalt keskharidus ning kes õpivad viienda taseme kutseõppes. ✅ Väga rahul ollakse õppijate aktiivsuse toetamisega, õpingute mõtestatusega ning praktikavõimalustega Õppijate koolirõõmu mõõdeti kolme küsimusega – tunnen ennast oma koolis hästi, koolis on huvitav ja enamasti lähen ma kooli hea meelega. Küsitluse, mis toimus eelmise aasta lõpus, eesmärgiks on anda koolidele võrreldavat tagasisidet, anda infot arendusvajaduste kohta ja luua võimalusi üksteiselt õppimiseks. Pikem analüüs valmib 2018. aasta sügiseks, kuid esmase tagasiside on kõik koolid juba saanud. Kokku osales 33st kutseõppeasutusest 6740 õppijat (28%) ja 932 (43%) õpetajat. Loe lähemalt siit eesti keeles http://bit.ly/2s3mHIi või vene keeles http://bit.ly/2kl4QZl

Aktuāla tēma