Teeme valitsusele ettepaneku võtta

Hinda seda kirjed
(0 hinnangut)
Teeme valitsusele ettepaneku võtta Euroakadeemialt õppe õigused. Miks? Euroakadeemia järelevalve
Teeme valitsusele ettepaneku võtta Euroakadeemialt õppe õigused. Miks? Euroakadeemia järelevalve tulemused osutavad tõsistele ja pikka aega süvenenud probleemidele õppetöö läbiviimises, kooli juhtimises ning jätkusuutlikkuses. Kui kõrgkool ei suuda tagada õppe kvaliteeti, siis sellega rikutakse nii üliõpilaste, tööandjate ja teiste osapoolte ootusi kvaliteetsele õppele. Millal? Euroakadeemia õppe õigused on kavas tunnistada kehtetuks alates 31. Augustist 2020. Mis saab üliõpilastest? Algaval õppeaastal on võimalik enamusel praegustest üliõpilastest lõpetada. Neil, kellel lõpetada ei õnnestu, leiab Euroakadeemia koostöös ministeeriumiga võimalused õpingute jätkamiseks või lõpetamiseks tihendatud graafiku alusel. Mis saab varem lõpetanutest? Kõik seni väljaantud Euroakadeemia lõpudiplomid jäävad kehtima.