Välitöie arotamist "Kultuur ja keskkund" Treski

Hinda seda kirjed
(0 hinnangut)
Välitöie arotamist "Kultuur ja keskkund" Treski küünüh terviteh ütel Seto Kuningriigi
Välitöie arotamist "Kultuur ja keskkund" Treski küünüh terviteh ütel Seto Kuningriigi ülembtsootska Järvelilli Rein: „Midä väiksemb om üts kultuuriruum, toda rassõmb om tuud hoita. Tähtsä om eis hoita umma asja ja umma kultuuri. Kuiki Seto Kuningriigi päiv om üts kõrd aastagah, om seto jaost Seto Kuningriik olõmah kogo aig õgal puul kogo aig – tuu om süämeh olõmah. Uma kultuuri hoitmine om kallis lõbu. Eesti riigi eelarvest lätt aastagah piä 200 eurot õga inemise kotsilõ kultuuri hoitmisest, tuulõ lisast raha haridusõ jaost. Seto kultuurile lätt piä 20 eurot inemise kotsilõ. Seto kuningriigi alamalõ om rassõ – tegutsemine om õhinapõhinõ. Kogo kultuuri alalhoitmise man om kõgõ edimäne tuu, õt eis tunnet, õt hindäl om midägi. Tõnõ om tuu, õt tunnustasõ – Eesti võim võinu tunnusta Seto Kuningriiki. Tähtsa olnu, õt tunnustadas, õt Seto Kuningriik om olõmah. Tunnustagõ ka väiksembid veljo.” #KaguEesti2019

Aktuāla tēma