Izmaiņas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtībā Rīgas pilsētā

Uzrakstīja  www.building.lv
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

2013.gada 5.septembrī stājas spēkā jauni Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.6 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi).


Galvenās izmaiņas, kuras paredz Saistošie noteikumi:

Rīgas pilsētas būvvaldes pakalpojums „Izpildmērījuma plāna pārbaude” tiks sniegts par maksu (18,00 LVL/1 objekts);
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – Departaments) sniegs jaunu maksas pakalpojumu - „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana no topogrāfiskās informācijas datubāzes” (2,00 LVL/1 ha);
Departamenta pakalpojuma „Inženiertīklu pārskata shēma” vietā ir jauns pakalpojums „Inženiertīklu situācijas plāna izsniegšana” (22,00 LVL/ līdz 1 ha);
Visi pakalpojumi tiks sniegti tikai pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas.

Departamenta mājas lapas www.rpad.lv sadaļā „Veidlapas” ir pieejamas jaunās iesniegumu veidlapas.

Ar pakalpojumu cenrādi un pakalpojumu aprakstu varat iepazīties sadaļā „Pakalpojumi”