RTU atklās Baltijā pirmo energoefektīvas ēkas simulatoru

Uzrakstīja  www.building.lv
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

2013. gada 11. aprīlī plkst. 13 RTU Būvniecības fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūtā atklās pirmo energoefektīvas ēkas simulatoru Baltijā, kurā zinātnieki varēs pētīt dažādu gaisa apmaiņas shēmu, apkures sistēmu sildķermeņu izvietojuma un norobežojošo konstrukciju energoefektivitāti.


Laboratorija izvietota Būvniecības fakultātē, Āzenes ielā 16, divos stāvos. Pirmā stāva tehniskajā telpā atrodas iekārtas ēkas modeļa norobežojošo konstrukciju uzsildīšanai un atdzesēšanai, ārgaisa parametru iegūšanai, kā arī pieplūdes gaisa dažādu parametru sagatavošanai. Laboratorijas otro stāvu veido ēkas modelis 3,5m × 3,5m × 2,5m izmērā, tā sienās izvietotas atveres gaisa plūsmas nodrošināšanai, iestrādāti elementi virsmu uzsildīšanai un atdzesēšanai, kā arī iebūvēts atverams logs.

Laboratorijas tehniskais aprīkojums un iekārtas nodrošina eksperimentam nepieciešamo gaisa temperatūras un mitruma parametru simulēšanu neatkarīgi no faktiskajiem āra gaisa apstākļiem, kas ir būtiski pētījumu veikšanai jebkurā gadalaikā.

«Baltijā šāda laboratorija ir pirmā. Energoefektīvas ēkas simulatorā mēs jebkurā gadalaikā spējam mākslīgi modelēt jebkādus āra gaisa apstākļus amplitūdā no –20 līdz +30 grādiem, pētot to, kas notiek ēkas iekšpusē. Līdz šim Baltijā nav veikta darba ražīguma izpēte, piemēram, salīdzinot darba rezultātus, kas veikts atšķirīgos gaisa temperatūras un relatīvā mitruma apstākļos. Tagad būs iespēja modelēt dažādas situācijas, pētīt, kā jūtas telpā strādājošie cilvēki un mērījumos konstatēt, vai, piemēram, ieguldījumi gaisa kondicionēšanas ierīcēs atspoguļojas darba ražīgumā u. c. Laboratorija būs noderīga mūsu studentu un zinātnieku pētījumiem. Ceram, ka veidosies laba sadarbība ar būvniekiem un ražotājiem, kas pie mums koncentrētā laika periodā varēs pārbaudīt, piemēram, kā noteikts būvmateriāls reaģē uz gaisa temperatūras un mitruma izmaiņām,» stāsta RTU Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta profesors Andris Krēsliņš

Aktīvu darbību laboratorija sāks šā gada maijā, un to paredzēts izmantot pētījumos, kas saistīti ar apkures sistēmu energoefektivitāti, telpu mikroklimatu un cilvēka komforta faktoriem, darbaspēju atkarību no mikroklimata, nosūces gaisa siltuma un mitruma atgūšanu, gaisa plūsmu un siltuma procesu dinamiku pie dažādām pieplūdes gaisa sadales metodēm, gaisa sastāva analīzi u. c.

Valsts nozīmes pētniecības centra laboratorija «Energoefektīvas ēkas simulators» izveidota ar Eiropas Reģionālas attīstības fonda apakšaktivitātes «Zinātnes infrastruktūras attīstība» atbalstu saistībā ar projektu «Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)», vienoš. nr. 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007.

 

www.rtu.lv

Aktuāla tēma