Ventspils pilsētas dome piešķir līdzfinansējumu ēkas Inženieru ielā 73 vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanai

Uzrakstīja 
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Piektdien, 18.jūlijā, Ventspils pilsētas dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Inženieru ielā 73 dzīvokļu īpašniekiem, kuru vārdā rīkojas pārvaldniece Tatjana Horužika, sniedzot līdzfinansējumu EUR 96.80 apmērā ēkas Inženieru ielā 73 fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanai.

Lēmumi par līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai ir pieņemti saskaņā ar Ventspils pilsētas 2013.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8 „Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” ir pieņemti ar mērķi veicināt Ventspils pilsētā dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanu un paredz, ka līdzfinansējumu piešķir šādiem projektiem:

  • daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoauditam – 50% no energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 356,00;
  • daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā projekta izstrādāšanai vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanai – 20% no tehniskā projekta izstrādāšanas vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 0.43 uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru;
  • renovācijas darbu veikšanai – 10% no renovācijas projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 10,00 uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.


Kopš 2008.gada jūlija Ventspils pilsētas domē ir iesniegti 215 iesniegumi līdzfinansējuma piešķiršanai energoaudita veikšanai, ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas kartes sagatavošanai un renovācijas darbu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai. No tiem atbalstīti 196 iesniegumi, tajā skaitā 127 iesniegumi līdzfinansējuma piešķiršanai energoaudita veikšanai, 5 – ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanai un 64 - renovācijas darbiem energoefektivitātes paaugstināšanai. 38 dzīvojamām mājām pieņemti lēmumi par līdzfinansējuma piešķiršanu māju siltināšanas darbiem energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros, t.i. mājās renovētas gala un fasāžu sienas, pagraba ārsienas, nosiltināti bēniņi, nomainīti logi un ārdurvis kāpņu telpās, pārbūvēti siltummezgli un nomainīts jumta segums.

Pateicoties daudzdzīvokļu mājas renovācijai, veicot energoefektivitātes pasākumus, ir iespēja panākt siltumenerģijas ietaupījumu 20-30% apmērā, kā rezultātā iedzīvotājiem samazinās maksājumi par apkuri.

www.ventspils.lv